Tại Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về TN&MT diễn ra cuối tuần qua tại Nghệ An, lãnh đạo Bộ TN&MT cho biết, ngành TN&MT đã có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước và thu ngân sách của quốc gia.

Tại Hội nghị tập huấn công tác quản lý Nhà nước về TN&MT diễn ra cuối tuần qua tại Nghệ An, lãnh đạo Bộ TN&MT cho biết, ngành TN&MT đã có những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước và thu ngân sách của quốc gia.

Ảnh minh họa.

Trong đó, 5 tháng đầu năm 2015, nguồn thu từ đất đạt 19.200 tỷ đồng, bằng 5,64% tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm. Trong giai đoạn 2011 - 2015, nguồn thu từ đất ước đạt trên 300.000 tỷ đồng, thu từ khoáng sản trên 2.700 tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng thu ngân sách Nhà nước...

Theo Thái San/KTĐT