5 tỉnh Tây Nguyên được đầu tư khoảng 4 tỷ USD

Gốc
Sáng 17/7, Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tại thành phố Pleiku. Theo đó, chương trình đã trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 25 dự án của 24 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các tỉnh Tây Nguyên có nhiều hoạt động kinh tế tiêu biểu về công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hoàn thàn tốt mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chương trình 135, định canh, định cư. Kết quả đạt được sau 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng bình quân của của 5 tỉnh Tây Nguyên đạt 7,83%, giá trị tổng sản phẩm đạt gần 62.000 tỷ đồng.

Trong biên bản ghi nhớ cho 25 dự án của 24 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, 5 tỉnh Tây Nguyên được các doanh nghiệp trên cả nước đầu tư với số vốn gần 86.000 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD).

5 tỉnh Tây Nguyên đang có những bước phát triển tích cực về phát triển kinh tế. Ảnh: Minh họa.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của ban chỉ đạo các tỉnh, tình hình kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, hạn chế. Cụ thể, môi trường kinh tế của các tỉnh phát triển chưa mạnh do chưa thu hút được vốn đầu tư từ các tập đoàn lớn. Ngoài ra, công tác quản lý, bảo vệ rừng của địa bàn có hiệu quả chưa cao, tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng còn diễn ra phức tạp. Mặt khác, tình hình về quản lý đất đai tiếp tục bộc lộ nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề sắp xếp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và bố trí đất đai cho các dự án ổn định dân di cư.

Bùi My

Tin nóng

Tin mới