5 “tổng” lớn Hà Nội lãi gấp rưỡi

Gốc
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của các tổng công ty nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội với Văn phòng Chính phủ, UBND TP cho hay tổng số lợi nhuận trước thuế của 5 “tổng lớn” hiện là 279.126 triệu đồng, bằng 149% so với cùng kỳ năm 2008.

Đó là các tổng công ty: Du lịch Hà Nội, Thương mại Hà Nội, Vận tải Hà Nội, Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội. Tổng số lợi nhuận trước thuế qua 9 tháng đầu năm của 5 tổng công ty trực thuộc UBND TP Hà Nội này cũng đã bằng 76% kế hoạch năm nay. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn bình quân của 5 “tổng” trong 9 tháng đạt 18%, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2008 và bằng 74% kế hoạch 2009. HAPRO - một trong những thương hiệu Hà Nội đang gây dựng (Ảnh: Q.N.). Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển, 9 tháng, tổng số nộp ngân sách của 5 tổng công ty nhà nước kể trên đã bằng 102% so với kế hoạch năm 2009, thu nhập bình quân người lao động là 2,92 triệu đồng/người/tháng (bằng 111% so với cùng kỳ năm 2008 và 100% so với kế hoạch 2009). Năm ngoái, theo UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng mạnh khủng hoảng kinh tế thế giới nên tổng lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã giảm so với 2007. Tuy nhiên, các tổng công ty này luôn được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đầy đủ, đúng hạn với số tiền phải nộp ngân sách phát sinh năm sau cao hơn năm trước. 2008, tổng số thuế các “tổng” trên đã nộp là 468.465 triệu đồng. “Tình hình tài chính của các tổng công ty nhìn chung là lành mạnh, có đủ khả năng thanh toán, cơ cấu vốn và tài sản hợp lý, đảm bảo tự chủ về tài chính, không phụ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài” - Phó Chủ tịch Hiển nhận xét. Vừa qua, Hà Nội đã kiến nghị với Đoàn Giám sát - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép Thành phố lập Công ty Đầu tư tài chính theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tháng 10/2008, nhằm thực hiện chức năng huy động vốn phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng của Thủ đô giai đoạn hiện nay và tương lai

Tin mới