(Toquoc)- Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý mua 50.000 mũ bảo hiểm xe máy để cấp phát cho các đối tượng tượng thuộc diện khó khăn.