LĐLĐ Cà Mau: Qua khảo sát thực trạng nhà ở của CNVC-LĐ trên địa bàn tỉnh cho thấy, hiện có khoảng 500 hộ gia đình NLĐ cần hỗ trợ xây dựng nhà ở. Vừa qua, mới có 10 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà từ nguồn của Quỹ Tấm lòng vàng.