Tính đến ngày 4.8, đã có khoảng 500 người Việt được đưa đến khu lều trại tập trung dựng tạm ở phía đông Mátxcơva, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát.

Toàn bộ số người này đã được tòa án các vùng khác nhau ở Mátxcơva ra quyết định trục xuất về nước. Theo báo nước Nga, thông thường, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ phải lưu trú tại các trại tập trung ít nhất khoảng 2 tuần để hoàn thành tất cả thủ tục trục xuất họ. Tuy nhiên, những người có vấn đề về giấy tờ tùy thân có thể ở lại trại đến cả năm.

Khu trại dựng tạm có 20 lều bạt, mỗi lều chứa khoảng 40 - 50 người, tuy nhiên hiện còn rất nhiều chỗ trống. Theo dự tính, khu trại dựng tạm có sức chứa khoảng 900 người.

Trong chiến dịch truy quét ngày 31.7, cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.400 người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam, Ai Cập, Ma-rốc, Syria, Kyrgyzstan, Azerbaijan và Uzbekistan.

Thúy Đăng