TT - * Somalia. Ít nhất 52 người Somalia thiệt mạng trong một chuyến vượt biên sang Yemen. Những kẻ chở họ đã bỏ đi sau khi động cơ của tàu hỏng, để mặc gần 100 người sống lay lắt không nước, thực phẩm trong suốt 18 ngày. (CNN)