53 sáng kiến, tiết kiệm gần 8 tỉ đồng

Gốc
Công ty đã phát huy 53 sáng kiến cải tiến, tiết kiệm làm lợi gần 8 tỉ đồng và có 3 công trình được Tổng LĐLĐ VN gắn biển công nhận

Tin nóng

Tin mới