(HNM) - Đó là một trong những mục tiêu cụ thể được đề ra trong kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng Hà Nội năm 2010 của Hà Nội vừa được UBND thành phố ban hành ngày 24-5.

Một số mục tiêu quan trọng khác như 70% bà mẹ nuôi con dưới 2 tuổi có kiến thức và thực hành dinh dưỡng đúng cho trẻ ốm; 20% bà mẹ có con dưới 2 tuổi cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; tỷ lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng ở trẻ dưới 5 tuổi đạt dưới 12%, theo chiều cao đạt dưới 22,5%, tỷ lệ trẻ thừa cân đạt dưới 5%... Những mục tiêu cụ thể này nhằm bảo đảm đến hết năm 2010 tình trạng dĩnh dưỡng của nhân dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt, trẻ em và bà mẹ là đối tượng đầu tiên được chăm sóc hợp lý, bữa ăn của người dân đủ hơn về số lượng, cải thiện hơn về chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm.