6 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn giữ các chức vụ ở Trung ương

Gốc
Tại kỳ họp thứ 11 vừa qua, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn 6 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy giữ các chức vụ ở Trung ương.

Tuấn Minh - Quang Huy/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/multimedia/infographics/6-bi-thu-thanh-uy-tinh-uy-vua-duoc-quoc-hoi-bau-va-phe-chuan-giu-cac-chuc-vu-o-trung-uong-849111.vov