Nguyên Trịnh

(Cadn.com.vn) - ĐẮC NÔNG - Ngày 7-7, ông Trần Văn Thương, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Đắc Nông cho biết đã ký ban hành các quyết định số: 1123, 1124, 1125, 1126, 1127 và 1128/QĐ-UBND về việc giải thể 6 công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, 6 công ty bị giải thể gồm: Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Lập, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức (cùng H. Krông Nô), Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Gia Nghĩa (TX Gia Nghĩa), Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín (H. Tuy Đức), Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuận Tân và Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Trường Xuân (H. Đắc Song). Được biết, nguyên nhân dẫn đến các công ty lâm nghiệp nói trên bị giải thể là do không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động theo Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ. Cùng với việc giải thể các công ty này, UBND tỉnh Đắc Nông tiến hành giao những diện tích rừng còn lại do các đơn vị này quản lý cho địa phương tiếp tục quản lý, bảo vệ.