Những VĐV nữ có thể lộn vòng rồi ném quả bóng đi rất xa hay lấy đà để thực hiện cú ném siêu mạnh.

1. Nhào lộn trước khi ném biên xa. (Xem clip) 2. Lộn một vòng ở cự ly hẹp. (Xem clip) 3. Lấy đà rồi thực hiện cú ném rất xa. (Xem clip) 4. Ném bóng cạnh đường biên ngang. (Xem clip) 5. Lấy đà rồi lộn vòng dũng mãnh. (Xem clip) 6. Tuyển thủ nữ Brazil chuyên thực hiện các pha ném biên. (Xem clip) Cầu thủ nữ ném biên siêu mạnh. (Xem clip) Ngọc Thế