Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

6 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, tiếp tục bầu 6 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XVI

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trình bày tờ trình về việc bầu các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua bỏ phiếu, 6 đồng chí gồm: Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV; Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV; Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV; Hà Minh Hải - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV; Nguyễn Mạnh Quyền - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV; Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV.

100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng.

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã bầu 21 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, bên cạnh bầu các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố khóa XVI, Hội đồng nhân dân Thành phố cũng sẽ xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt ở cấp phường khi không tổ chức Hội đồng nhân dân và cơ chế chính sách trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/6-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ha-noi-khoa-xvi-125185.html