Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, nhiều hoạt động của NamABank đã có những điểm sáng khi huy động vốn tăng 12%, tổng tài sản tăng hơn 13%...

6 thang dau nam 2017, cho vay cua NamABank tang 17% - Anh 1

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng TMCP Nam Á ( NamABank ) đạt 48.531 tỷ đồng, tăng 13,4% so đầu năm.

Huy động vốn thị trường 1 đạt 38.145 tỷ, tăng 12%.

Cho vay thị trường 1 đạt 28.155 tỷ, tăng 4.116 tỷ so với đầu năm., tương ứng tăng 17% so với đầu năm.

Số lượng thẻ tín dụng cũng tăng nhẹ 25% so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, doanh số thanh toán quốc tế trong 6 tháng đầu năm đạt 234 triệu USD, tương đương 78% kế hoạch năm.

Bà Lương Thị Cẩm Tú, Tổng giám đốc NamABank, cho biết NamABank có kế hoạch tuyển dụng 500 nhân sự cho các vị trí từ chuyên viên đến cấp quản lý trên toàn hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới.

Lan Anh