6 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách gần 17.000 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 16.949 tỷ đồng (không tính hoàn thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xuất nhập khẩu), bằng 88,1% dự toán Trung ương giao, bằng 69,8% dự toán HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao và bằng 159,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Thu nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt hơn 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 10.401 tỷ đồng, bằng 62,2% dự toán HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao, bằng 165,6% so với cùng kỳ năm 2021; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 6.516 tỷ đồng (không tính hoàn thuế giá trị gia tăng), đạt 86,9% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao và tăng 50,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Luyện - Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tình hình kinh tế của tỉnh được phục hồi và phát triển hơn so với cùng kỳ năm 2021; đa số các khoản thu ngân sách đều đảm bảo tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao.

Còn tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 5.675 tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao, bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng cuối năm, dự báo giá dầu thô thế giới diễn biến khó lường, khả năng giá dầu thô ở mức trên dưới 85 USD/thùng, thấp hơn bình quân 6 tháng đầu năm 2022 (bình quân ở mức 100 USD/thùng); khả năng thu tiền sử dụng đất được đẩy mạnh triển khai theo kế hoạch và việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp của Chính phủ như: Miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí… sẽ tác động không nhỏ đến việc thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm.

Để thực hiện đạt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp điều hành, đảm bảo thu đạt dự toán giao năm 2022.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, nắm chắc các nguồn thu, phân tích báo cáo kịp thời các yếu tố tác động đến số thu, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời các vướng mắc về chế độ, chính sách ảnh hưởng đến quản lý, thu nộp ngân sách Nhà nước, từ đó đề ra các giải pháp tăng thu.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58 của UBND tỉnh. Ngành thuế triển khai thực hiện các biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và thực hiện hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ngãi và chống thất thu thuế trong tất cả các lĩnh vực.

Lê Danh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/6-thang-dau-nam-2022-quang-ngai-thu-ngan-sach-gan-17000-ty-dong-335619.html