Năm 2016, PGI đạt mục tiêu tổng doanh thu 2.838 tỷ đồng trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 2.343 tỷ, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 10%.

6 thang dau nam, Pjico uoc lai 78 ty dong, hoan thanh 65% ke hoach - Anh 1

Ảnh minh họa.

HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex ( Pjico , mã PGI ) vừa có báo cáo về tình hình thực hiện kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, doanh thu bảo hiểm gốc 6 tháng của PGI đạt 1.170 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 50% kế hoạch năm 2016.

Chi phí bồi thường bảo hiểm gốc 439 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 78 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015, hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận năm 2016.

Năm 2016, PGI đạt mục tiêu tổng doanh thu 2.838 tỷ đồng trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 2.343 tỷ, lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu 10%.

Trước đó, chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, Tổng giám đốc Pjico, ông Đào Nam Hải cho biết, có 2 nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm lớn của nước ngoài đã thể hiện sự quan tâm đến Pjico. Công ty đã đàm phán với nhà đầu tư đầu tiên và ngày 27 tới đàm phán với NĐT thứ 2. Danh tính các nhà đầu tư quan tâm cùng mức giá chưa được Pjico công bố. Giá bán sẽ không thấp hơn giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào ngày phát hành bộ hồ sơ gửi các nhà đầu tư và không thấp hơn giá sổ sách tại ngày 31/12/2014.

LINH LINH