Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng 870 ngàn cây xanh

Theo Sở NN-PTNT, trong 6 tháng đầu năm, công tác sử dụng và phát triển rừng được tập trung triển khai thực hiện.

Toàn tỉnh có 400ha rừng được tiếp tục khoanh nuôi tái sinh; gần 3,7 ngàn ha tiếp tục được chăm sóc. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng gỗ khai thác là 159 ngàn m3, đạt 35,3% so kế hoạch được giao. Thu tiền trồng rừng thay thế từ các chủ đầu tư với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, đạt 70,3% khối lượng; thu tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 22,8 tỷ đồng, đạt 55,5% so với kế hoạch.

Bước vào mùa mưa, các ngành, địa phương đang tích cực triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh năm 2022 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đạt 4,48 triệu cây. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương đã trồng được khoảng 870 ngàn cây xanh các loại.

Lê Quyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202206/6-thang-dau-nam-toan-tinh-trong-870-ngan-cay-xanh-3122228/