(HNM) - Sáng 16-6, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), UBND huyện Mê Linh - Cụm trưởng Cụm Thi đua số 9 (gồm các huyện: Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm) đã chủ trì tổ chức sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phát động thi đua đợt 3-2012 và hội thảo "Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn hiện nay" của cụm.

(HNM) - Sáng 16-6, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), UBND huyện Mê Linh - Cụm trưởng Cụm Thi đua số 9 (gồm các huyện: Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Từ Liêm) đã chủ trì tổ chức sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phát động thi đua đợt 3-2012 và hội thảo "Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn hiện nay" của cụm.

Điểm mạnh trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm của Cụm Thi đua số 9 là đã động viên được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên nhiều lĩnh vực.

Các nhiệm vụ đề ra 6 tháng đầu năm 2012 đã được hoàn thành xuất sắc. Trong 6 tháng, các huyện trong Cụm đã biểu dương, khen thưởng thường xuyên 1.286 tập thể và 2.261 cá nhân; khen thưởng đột xuất 29 tập thể và 31 cá nhân. Phát động thi đua đợt 3-2012 (từ ngày 1-7 đến ngày 10-10), Cụm đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, KT-XH do TP giao; giải quyết đúng thời gian, đúng quy định 100% hồ sơ hành chính cấp huyện; thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân...