Doanh thu, tổng lợi nhuận trước thuế quý II/2017 lần lượt tăng 7,7% và 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.

CTCP Thủy điện Sông chảy 5 (SCH: UPCoM) đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2017 với sự tăng trưởng đáng ghi nhận cả về doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu quý II/2017 của Công ty đạt 16,68 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hơn 3 tỷ đồng; lần lượt tăng 7,7% và 27,8% so với quý II/2016. Trong bản giải trình, SCH cho biết kết quả kinh doanh khởi sắc là do lượng mưa trong quý II/2017 tăng so với quý II/2016, sản lượng điện thương phẩm tăng kéo theo cho doanh thu tăng gần 1,2 tỷ đồng; bên cạnh đó, Công ty đã trả nợ gốc trước hạn nên lãi vay giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm SCH đạt 32,2 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 7 tỷ đồng LNTT lần lượt tăng 7% và 27% so với cùng kỳ 2016.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế là 6,85 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch 9,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2017, Công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch đề ra.

Được biết, CTCP Thủy điện Sông chảy 5 bắt đầu giao dịch 15 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM kể từ ngày 23/12/2016.

6 thang, SCH hoan thanh gan 2/3 ke hoach lai ca nam nho luong mua tang va tra no truoc han - Anh 1

Từ thời điểm chào sàn, thị giá cổ phiếu SCH giảm từ 12.100 đồng/cổ phiếu xuống 11.900 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên 24/2/2017, sau đó lao dốc xuống giá 9.100 chốt phiên giao dịch cuối tháng 2/2017. Từ thời điểm đó đến nay, không phát sinh thêm bất kỳ một giao dịch khớp lệnh nào nữa.