60.000 tỷ đồng vẫn... ngập?

Gốc
Mưa nhỏ ngập, mưa lớn cũng ngập và dù trời không mưa Sài Gòn cũng ngập. Đó là khúc bi ca mà người dân TP HCM đang phải gánh chịu. Nhiều người dân đặt câu hỏi, thành phố mỗi năm chi hàng trăm tỷ đồng chống ngập nhưng biết bao giờ mới hết ngập?Chi tiết...

Tin nóng

Tin mới