QĐND Online – TS. Hoàng Văn Minh, giảng viên trường đại học Y Hà Nội khẳng định như vậy tại Hội thảo thực trạng hút thuốc và hút thuốc thụ động trong thanh thiếu niên và trẻ em Việt Nam do tổ chức HealthBridge tổ chức ngày 10-10, tại Hà Nội.