Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

60 năm Nhà xuất bản Văn học: “Bà đỡ” của văn học nước nhà

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Năm 2008 đánh dấu 60 năm ra đời NXB Văn học. Sự ra đời ấy gắn liền với nền văn học nghệ thuật nước nhà. Từ buổi đầu mang tên NXB Văn nghệ, được thành lập tại chiến khu Việt Bắc (1948), rồi trưởng thành, phát triển qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước XHCN, 60 năm qua NXB Văn học đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho giới văn học nghệ thuật và bạn đọc nhiều thế hệ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/186855