Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

60 năm trồng rừng bảo vệ cò

Gốc

Có một người phụ nữ đã dành cả đời mình để trồng nhiều hec ta rừng, bảo vệ đàn cò hàng vạn con. Gần 60 năm làm công việc đó, vậy mà bà vẫn chỉ khiêm tốn nói đó là sự tình cờ. Bà là Vũ Thị Khiêm.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20096