60 ngày lội rừng "săn" Voọc

Gốc
Vác camera lội bộ xuyên rừng, lặn lội đến những nơi hầu như không có dấu chân người để "săn"... voọc, sẵn sàng nằm rừng hàng tháng, ăn ở như người nguyên thủy để ghi được hình ảnh những chú voọc đặc hữu của Việt Nam, đạo diễn Hồng Quảng là một trong số trên dưới 50 người trên thế giới được nhìn tận mắt cảnh voọc mũi hếch trong môi trường sống tự nhiên.

Tin nóng

Tin mới