60 người rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 tại VN

Gốc
Chương trình rước đuốc Thế vận hội Mùa hè - Olympic Bắc Kinh 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 29/4/2008 với 60 người tham gia.

Tin nóng

Tin mới