60% văn bản quản lý chuyên ngành điều chỉnh tờ khai luồng Vàng

Gốc
7 tháng đầu năm 2017 (tính từ 1/1 đến 31/7/2017), trong tổng số hơn 6 triệu tờ khai, luồng Xanh chiếm tỷ lệ 57,53%; luồng Vàng chiếm tỷ lệ 37,46% và luồng Đỏ chiếm tỷ lệ 5,01%.

60% văn bản quản lý chuyên ngành điều chỉnh tờ khai luồng Vàng - Ảnh 1

Phân luồng tờ khai quyết định kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: Q.H

Trong đó, tỷ lệ tờ khai được phân vào luồng Vàng do khoảng 60% các văn bản quản lý chuyên ngành điều chỉnh và luồng Đỏ do khoảng 17% các văn bản quản lý chuyên ngành điều chỉnh.

Theo Tổng cục Hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng quyết định kiểm tra được thực hiện theo các quy định nêu trên, trên cơ sở áp dụng các phân lớp nhóm tiêu chí.

Đó là, đối với các quy định của pháp luật quản lý chuyên ngành. Ví dụ như mặt hàng phế liệu sắt thép, nhựa, giấy nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010: “Cơ quan Hải quan kiểm tra trực tiếp bằng mắt thường tại chỗ”, do đó mặt hàng này phải được áp dụng tiêu chí phân luồng Đỏ hoặc áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra hồ sơ đối với các quy định của pháp luật quản lý chuyên ngành quy định phải xuất trình giấy kiểm tra chất lượng, giấy phép...

Đối với các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế, tại điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Hải quan hàng an ninh quốc phòng được miễn kiểm tra thực tế, do đó không áp dụng phân luồng kiểm tra thực tế đối với hàng hóa này.

Nguyên tắc phân luồng còn căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro tuân thủ doanh nghiệp (hệ thống tự động đánh giá tuân thủ doanh nghiệp dựa trên các thông tin về doanh nghiệp được cập nhật vào hệ thống trên cơ sở tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp).

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ hải quan các cấp có thông tin một doanh nghiệp nhập hàng cấm và cung cấp cho đơn vị Quản lý rủi ro cùng cấp để áp dụng tiêu chí kiểm tra thực tế tùy theo mức độ vi phạm đối với doanh nghiệp này.

Các phân lớp nhóm tiêu chí trên được thiết lập, áp dụng trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan; khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ tự động đối chiếu thông tin trên tờ khai hải quan với các phân lớp nhóm tiêu chí nêu trên, kết hợp với sử dụng các thuật toán để phân luồng quyết định kiểm tra.

Quang Hùng

Tin nóng

Tin mới