600 nghìn cho một đợt thi

Hanoinet - Ông Hinh than: “Mấy chú xe ôm cứ bám riết mời chào đưa về tận trường nhưng giá đắt quá, đòi 50.000 chở hai bố con. Các cháu tình nguyện bảo tôi đi xe buýt cho rẻ có 5.000đ mỗi người”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=72689