600 triệu USD hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo và khắc phục khủng hoảng

Gốc
(Chinhphu.vn) - Khoản tín dụng dành cho Việt Nam nhằm hỗ trợ khắc phục tác động khủng hoảng trị giá 500 triệu USD trong 5 năm từ nguồn Quỹ Hỗ trợ chống khủng hoảng theo chu kỳ (CSF) của ADB.

Ngày 20/10, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc ADB tại Việt Nam Ayumi Konishi đã ký kết các Hiệp định cho Khoản vay Hỗ trợ thực hiện chương trình Giảm nghèo V- Tiểu chương trình II và Khoản vay Hỗ trợ khắc phục tác động khủng hoảng với tổng giá trị 600 triệu USD. Khoản hỗ trợ khắc phục khủng hoảng trị giá 500 triệu USD là một trong những hành động của ADB nằm trong chương trình hành động chung với các giải pháp cụ thể hỗ trợ các quốc gia thành viên đang phát triển về an sinh xã hội, duy trì đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội. Khoản vay cho chương trình Giảm nghèo V- Tiểu chương trình II trị giá 100 triệu USD có thời hạn 24 năm, được lấy từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Phát triển Châu Á (ADF). Đây là khoản vay song song với Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Giảm nghèo 8 (PRSC 8) do Ngân hàng Thế giới điều phối. Mục tiêu của khoản tín dụng trên nhằm hỗ trợ Chính phủ tiến hành cải cách chính sách trong các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, hòa nhập xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý nhà nước nhằm thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2006-2010. *Theo tin TTXVN, dự án “Cải thiện hệ thống khuyến nông để áp dụng hệ thống canh tác và kỹ thuật trồng trọt hiệu quả hơn cho nông dân nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long” (ĐBSCL), do Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã được triển khai thực hiện. Dự án được triển khai từ tháng 10/2009 đến năm 2014, sẽ xác lập hệ thống khuyến nông áp dụng kỹ thuật sản xuất giống cây có múi sạch bệnh mà Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) đang sở hữu. Dự án có tổng vốn đầu tư 3,9 triệu USD, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Hà Lực

Tin nóng

Tin mới