600 triệu USD khắc phục tác động khủng hoảng kinh tế

Gốc
(PL)- Theo VOV, ngày 20-10, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ký kết cho Việt Nam vay 600 triệu USD trong chương trình khắc phục tác động tiêu cực do khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong đó, khoản vay 500 triệu USD thực hiện trong năm năm cung cấp cho Việt Nam tài trợ các chương trình chi tiêu công quan trọng trong năm 2009 và 2010. Khoản vay 100 triệu USD có thời hạn 24 năm hỗ trợ Chính phủ cải cách chính sách trong các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, hòa nhập xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý nhà nước nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010.

Tin nóng

Tin mới