62 ngành bị đình chỉ đã được tuyển sinh trở lại

Gốc
Cho đến ngày 5-3, Bộ GD-ĐT đã cho phép 62 ngành đào tạo ĐH được tuyển sinh trở lại.

Dưới đây là 62 ngành được tiếp tục tuyển sinh năm 2014 :

Tin nóng

Tin mới