67 triệu USD trồng rừng nguyên liệu giấy tại Kon Tum

Công ty InnovGreen Kon Tum đã lên kế hoạch đầu tư 67 triệu USD để xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy trên diện tích 65.000ha đất tại tỉnh Kon Tum.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/238700/Default.aspx