Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

69 huyện, 32 quận, 483 phường thí điểm bỏ HĐND

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

UBTV Quốc hội vừa họp cho ý kiến danh sách thí điểm bỏ HĐND cấp quận, huyện, phường trong phiên họp ngày 26/12 (danh sách do Chính phủ trình).

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/106632.cand