(ATPvietnam.com) - Hiện tượng xả hàng cổ phiếu DPM vẫn tiếp diễn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch xu hướng tăng giá của các cổ phiếu vẫn chiếm ưu thế.