Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

7,5 triệu USD tăng cường năng lực các cơ quan dân cử

Báo VTC News
Gốc

Văn phòng Quốc hội đã khởi động Dự án "Tăng cường năng lực của các cơ quan dân cử ở Việt Nam" giai đoạn III - có kinh phí hơn 7,5 triệu USD, được UNDP, Chính phủ Ailen, Chính phủ Canađa và một số tổ chức tài trợ.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234486/Default.aspx