Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

7 Bộ và Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong tuần này, theo chương trình, QH thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và Nghị quyết về phân bổ ngân sách TƯ năm 2008;

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=28063