7 công ty trên HOSE công bố kết quả kinh doanh quý 3

Gốc
ST8, CII, CSM, TNA, DHC, BAS và TRI vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8) công bố doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 9 tháng năm 2009 đạt 532,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,5 tỷ đồng. * Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII) vừa cho biết, căn cứ tình hình hoạt động của tháng 10/2009 và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2009, CII ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt ít nhất là 275 tỷ đồng, bằng 206% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 176% so với kế hoạch năm 2009. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS - tính trên khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2009) đạt khoảng 6.600 đồng/cổ phiếu. * Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 706,89 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.814,94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 120,83 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 225,98 tỷ đồng. * Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh tháng 9 năm 2009 với tổng doanh thu đạt 34,04 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 360,01 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 2,69 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 15,04 tỷ đồng. * Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 73,24 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 161,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 7,58 tỷ đồng, lũy kế đạt 11,37 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 921 đồng, lũy kế đạt 1.402 đồng. * Công ty Cổ phần Basa (mã BAS) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 21,17 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 60,41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 lỗ 427,05 triệu đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 5,17 tỷ đồng. * Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco (mã TRI) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 127,07 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 412,24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 3 lỗ 22,04 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 58,76 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới