7 thanh niên đồng tính đóng giả thành các “chân dài”, dụ ba khách nước ngoài đi massage, rồi lừa lấy gần 30 triệu đồng.