7 mỏ đất sỏi đỏ trên đảo Phú Quốc được phép khai thác

Gốc
Theo Ban quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, hiện vật liệu cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông bộ trên đảo đang là vấn đề rất bức xúc.

Trước tình hình này, để phục vụ xây dựng các công trình giao thông, UBND tỉnh Kiên Giang vừa thống nhất với các ngành có liên quan cho phép khai thác 7 mỏ đất sỏi đỏ trên huyện đảo Phú Quốc. Các mỏ sỏi đỏ nằm rải rác khắp trên huyện đảo thuộc các xã Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn, thị trấn An Thới, thị trấn Dương Đông có trữ lượng khoảng 2,7 triệu m3, tạm đáp ứng gần đủ cho các dự án xây dựng phát triển mạng lưới giao thông đường bộ trên huyện đảo. Trước mắt, Sở xây dựng tỉnh Kiên Giang kiến nghị cho phép khai thác 3 mỏ ở những vị trí thuận lợi là chân núi Vu Hương (16.450m2), chân núi Rađa (50.000m2) và một phần đồi 58 An Thới, diện tích 20.000 m2. Đối với 5 điểm mỏ còn lại nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc xem xét điều chỉnh ranh giới đất rừng quốc gia chuyển đổi thành đất khai thác khoáng sản để lập thủ tục thăm dò khai thác theo đúng luật khoáng sản. Thu Hiền

Tin nóng

Tin mới