Thấy kinh doanh “hàng trắng” dễ kiếm lời, công việc lại nhàn nhã, Trần Thị Thu Hằng (SN 1974, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) nảy sinh ý định mua bán ma túy. Kết quả tất yếu, thị phải nhận hình phạt thích đáng.