Các bài tập được thiết kế giúp đốt cháy mỡ thừa, giúp săn chắc cơ, với khoảng nghỉ 30 giây giữa các bài tập, theo Tech Insider.

Bài tập 1:

Bài tập 2:

Theo VNE