Chàng trai thực hiện động tác biểu diễn nhưng thất bại và bị đau chỗ kín hay pha biểu diễn của con đà điểu.

1. Trượt tuyết gặp ngay xe xúc đất. (Xem clip) 2. Cây thông bất ngờ hiện ra ở đường trượt tuyết. (Xem clip) 3. Trượt tuyết bị đập vào chỗ kín. (Xem clip) 4. Đà điểu trượt tuyết. (Xem clip) 5. Chó trượt tuyết. (Xem clip) 6. Trượt tuyết lao vào phóng viên. (Xem clip) 7. Trượt tuyết trên mái nhà. (Xem clip) Runi