Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 7/2013 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6/2013. Lũy kế thu 7 tháng năm 2013 ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

(eFinance Online) - Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 7/2013 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6/2013. Lũy kế thu 7 tháng năm 2013 ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, thu nội địa đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012, tiếp tục là tỷ lệ thấp so với cùng kỳ một số năm gần đây (cùng kỳ năm 2010 đạt 62,5% dự toán, tăng 26%; năm 2011 đạt 62,3% dự toán, tăng 16,4%; năm 2012 đạt 51,2% dự toán, giảm 1,4%). Ước tính có 6/14 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thu theo dự toán (trên 58% dự toán) như:thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 117,9%; thu tiền thuê đất đạt 70,3%; tiền bán nhà đạt 87,8%; thu khác ngân sách đạt 62,8%; thu cố định tại xã đạt 58,7%, nhưng phần lớn là các khoản thu nhỏ; 8/14 khoản thu, sắc thuế còn lại đạt thấp hơn so với yêu cầu, bao gồm 2 khoản thu quan trọng như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 48,9%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 51,2%).

Ước tính đến hết tháng 7/2013, cả nước có 23/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán (từ 58% trở lên), chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ; 40/63 địa phương thu đạt dưới 58% dự toán, trong đó có các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai…. So với thực hiện cùng kỳ năm 2012, có 51/63 địa phương thu đạt và vượt, tuy nhiên mức tăng không lớn và cũng chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ, 12 địa phương còn lại thu thấp hơn, như: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắk Nông...

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, trên cơ sở giá dầu bình quân 7 tháng đạt khoảng 112 USD/thùng, tăng 22 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 8,67 triệu tấn, bằng 61,3% kế hoạch. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Tổng số thu về xuất nhập khẩu đạt 119.695 tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 40.080 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79.615 tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán, tăng 12,1% cùng kỳ năm 2012.

(PV)