7 tháng, thu NSNN đạt 429.165 tỷ đồng

Gốc
(Chinhphu.vn) – Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6.

Ảnh minh họa

Như vậy, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó, thu nội địa đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012; thu từ dầu thô đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán.

Tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 78.950 tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng đầu năm ước đạt 527.860 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (cả vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ) đạt khá so với cùng kỳ năm 2012, trong đó vốn NSNN giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 52,5% dự toán (cùng kỳ năm 2012 đạt 47,7%); vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ ước đạt khoảng 54,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2012 đạt khoảng 43,9% kế hoạch).

Thu Nga

Tin nóng

Tin mới