70.000 đồng/kg sò huyết

Gốc
Anh Nguyễn Văn Sơn, người nuôi sò huyết ở vùng ven hạ lưu sông Ba Lai (Bình Đại, Bến Tre) cho biết: Nếu như năm trước 1.000 m2 thu hoạch từ 3 tấn sò thịt thì năm nay giảm chỉ còn khoảng 1 tấn. Sản lượng sò giảm nên giá sò huyết tăng hơn trước từ 10.000 - 15.000 đ/kg. Cụ thể sò huyết loại từ 30 - 40 con/kg bán được giá 50.000 đ/kg; loại sò huyết từ 40 con/kg có giá 65.000 - 70.000 đ/kg.

Anh Nguyễn Văn Sơn, người nuôi sò huyết ở vùng ven hạ lưu sông Ba Lai (Bình Đại, Bến Tre) cho biết: Nếu như năm trước 1.000 m 2 thu hoạch từ 3 tấn sò thịt thì năm nay giảm chỉ còn khoảng 1 tấn. Sản lượng sò giảm nên giá sò huyết tăng hơn trước từ 10.000 - 15.000 đ/kg. Cụ thể sò huyết loại từ 30 - 40 con/kg bán được giá 50.000 đ/kg; loại sò huyết từ 40 con/kg có giá 65.000 - 70.000 đ/kg.

Bến Tre có gần 1.000 ha nuôi sò huyết ở vùng ven biển và vùng ven hạ lưu sông Ba Lai, sản lượng hàng năm đạt trên 1 triệu tấn. Tuy nhiên, vụ sò huyết năm 2013 không được thuận lợi do ảnh hưởng của việc mở cống Ba Lai nhiều lần trong tháng 3 và 4 vừa qua để xả nước thau chua, rửa phèn, mặn phục vụ lúa hè thu đã làm sò huyết bị thiệt hại, giảm năng suất.

Tin nóng

Tin mới