(Infotv.vn) - Việc phát triển các khách sạn và resort theo cách thức tự học hỏi chắp vá, đầu tư thiếu đồng bộ khiến việc phát triển loại hình kinh doanh này chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu của du khách quốc tế.

70% khách sạn Việt Nam đang tự đánh mất cơ hội bán