70 tỷ đồng từ ngân sách cho phòng chống lao

Gốc
Năm 2008, ngân sách nhà nước dành cho chương trình phòng chống lao là 70 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2007.

Tin nóng

Tin mới