TTO - Chỉ trong vòng 3 ngày, Firefox 3 liên tục được nâng cấp lên phiên bản mới để vá các lỗ hổng bảo mật và những phát sinh trực tiếp từ các bản vá.