74,8% người dân TPHCM hài lòng về giáo dục tiểu học

Hanoinet - Theo khảo sát, 74,8% người dân TPHCM khi được hỏi đều cho nhận xét họ hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục tiểu học, số người không hài lòng chỉ chiếm 2%, số còn lại giữ thái độ trung lập.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=112313