QĐND - Sáng 27-7, Ban tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Bộ Công an đã tổ chức họp báo, thông tin về Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) lần thứ VII.

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 3 đến 5-8), nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay và chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, triển khai Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của lực lượng CAND, giai đoạn 2010-2015. Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2016-2020.

Tham dự đại hội có 783 đồng chí, trong đó 112 đại biểu các bộ, ban, ngành và UBND TP Hà Nội, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 43 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân anh hùng thời kỳ đổi mới được phong tặng từ năm 2010 đến năm 2015; 24 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc trong lực lượng CAND từ năm 2010 đến 2015; 10 đại biểu đại diện một số tập thể, cá nhân anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được phong tặng từ năm 2010 đến năm 2015; 293 đại biểu là điển hình trong Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" từ năm 2010 đến năm 2015...

HÀ KHÁNH