Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ cho phép UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục để đầu tư xây dựng 200.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.